Co to jest  BIOFEEDBACK

Trening metodą EEG Biofeedback ma za zadanie pobudzenie przewodnictwa bioelektrycznego mózgu, wytwarzanie nowych i zmianę istniejących połączeń neuronalnych. Oznacza to, że w toku terapii EEG Biofeedback możemy nie tylko zoptymalizować funkcjonowanie procesów poznawczych, ale także zminimalizować dysfunkcje funkcjonowania mózgu, w których występuje nieprawidłowy rytm.

Celem terapii jest wytrenowanie oraz utrwalenie prawidłowej amplitudy fal mózgowych. Wykorzystując plastyczność mózgu trenowane „umiejętności” zaczynają zachodzić automatycznie, co przekłada się na ogólne funkcjonowanie w życiu codziennym.

Atrakcyjność tej metody polega na możliwości zastąpienia w sytuacjach, w których jest to możliwe, terapii farmakologicznej lub też jej wsparcia w przypadku, gdy całkowita rezygnacja z niej nie jest możliwa.

Dodatkowo, treningi EEG Biofeedback, stanowią ważny element w przyspieszaniu efektywności innych rodzajów terapii.

Obecnie ta nowoczesna terapia wykorzystywana jest do wspomagania leczenia w klinikach, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz poradniach.

Trening EEG-Biofeedback usprawnia pracę mózgu, stwarza duże możliwości poprawy pamięci, koncentracji uwagi czy zwiększa odporność na stres ,podnosi samoocenę i poczucie własnej skuteczności, poprawa funkcji poznawczych, intelektualnych i emocjonalnych,    zwiększa potencjał twórczego i kreatywnego myślenia,    osiąganie lepszych wyników uczenia się, motywacji do działania i uczenia się,  poprawia relację z bliskimi. Treningi stosowane są z powodzeniem w leczeniu zaburzeń zarówno neurologicznych, psychologicznych, czy psychiatrycznych. Ponadto trening skutecznie pomaga w wielu zaburzeniach Pod wpływem ćwiczeń tworzą się w mózgu nowe połączenia (synapsy) i komórki nerwowe. Proces ten trwa całe życie. umiejętności panowania nad zachowaniem na sytuacje w życiu codziennym, tj. w rozwiązywaniu problemów społecznych i związanych z nauką, radzeniem sobie ze stresem, itp. Osiągnięte bowiem zmiany w aktywności bioelektrycznej mózgu są względnie stałe.

Pod wpływem ćwiczeń tworzą się w mózgu nowe połączenia (synapsy) i komórki nerwowe.

 

 

 

Z treningu Biofeedbck korzytają m.in.

 

Piłkarze AC Milan, Adam Małysz, Kamil Stoch, Justyna Kowalczyk, Otylia Jędrzejczak, Agnieszka Radwańska, Mateusz Chaba a także Renata Mauer,

Wymienieni sportowcy regularnie korzystają z techniki BIOFEEDBACK żeby doskonalić swój warsztat sportowy, radzenie sobie ze stresem i emocjami..

Trening trwa 30-45 minut (w zależności od potrzeb i wieku),

——————————————————————————————————————————————

 

Przebieg terapii EEG BIOFEEDBACK

Przebieg treningu metodą EEG Biofeedback. Podczas każdego treningu ustalany jest wzorzec aktywności bioelektrycznej mózgu, do którego dążymy. Poprzez ustalenie progów dla trenowanych fal (wzmacnianych bądź hamowanych) wyznaczany jest indywidualny cel i sposób pracy. W czasie sesji trenujący ma pełny wgląd w obserwację czynności bioelektrycznej swojego mózgu. Daje mu to możliwość aktywnego i w pełni świadomego dążenia do pożądanego wzorca amplitudy fal mózgowych. Istotą treningu jest wspólna praca terapeuty i trenującego.

W praktyce oznacza to na przykład, że trenujący obserwuje na ekranie animację i od sposobu pracy jego mózgu (częstotliwości i amplitudy fal mózgowych) zależy, jak ta animacja przebiega. Jeśli ternujący osiągnie założone, jako cel parametry pracy mózgu, animacja przebiega w sposób niezakłócony, kiedy jednak parametry zaczynają odbiegać od założonych, obraz na przykład może stawać się nieostry. Dzięki temu trenujący na bieżąco obserwuje na ekranie, jak pracuje jego mózg i ma możliwość, aby metodą prób i błędów uczyć się utrzymywać pożądane parametry jego pracy, które z czasem stają się dla mózgu nawykiem.

 

Terapia EEG Biofeedback poprzez regulowanie bioelektrycznej aktywności mózgu wpływa pozytywnie na:
-procesy poznawcze (minimalizuje dysfunkcje poznawcze) oraz procesy regulacyjne organizmu
-funkcjonowanie w warunkach stresu – zwiększa odporność psychiczną, redukując negatywny wpływ czynników stresogennych co sprzyja efektywnemu działaniu w życiu codziennym
-sprawność intelektualną-wzrost efektywności w pracy, zwiększenie zdolności zapamiętywania i koncentracji
-reguluje funkcjonowanie emocjonalne-wycisza nadmierne emocje
-pozwala radzić sobie z trudnymi sytuacjami
-likwiduje stany lękowe
-normuje fazy snu

Po kilku sesjach mózg asymiluje nowe połączenia. Kolejne sesje pozwalają na utrwalenie nowo nabytych „umiejętności” oraz na automatycznie zachodzenie całego procesu.

Ze względu na swoje działanie metoda EEG Biofeedback zalecana jest między innymi w terapii następujących zaburzeń:
– zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsywne
– wypalenie zawodowe, zespół chronicznego zmęczenia,
– odczuwanie nadmiernego napięcia i stresu
-przewlekłe bóle głowy, migreny
-zaburzenia zachowania,
– zaburzenia emocjonalne
– ADHD i ADD, zaburzenia pamięci
– przewlekłe bóle głowy
– zaburzenia snu
– stany depresyjne
– zaburzenia przyjmowania pokarmu
– zaburzenia psychosomatyczne
– uzależnienia
– zaburzenia mowy, jąkanie się
– tiki
– odczuwanie przewlekłego bólu
– moczenie się nocne
– uzupełnia rehabilitację osób po urazach głowy, udar

Treningi EEG Biofeedback, stanowią ważny element w przyspieszaniu efektywności innych rodzajów terapii.

Podziel się