„Choć nikt nie może cofnąć się w czasie i zmienić początku na zupełnie inny, to każdy może zacząć dziś i stworzyć całkiem nowe zakończenie.”

Carl Bard

OFERTA SPOTKAŃ Z PSYCHOLOGIEM

  • poradnictwo psychologiczne – pomoc w rozumieniu siebie, swoich emocji, myśli i zachowań, poszukaniu nowych sposobów rozwiązania zaistniałych trudności i wzmocnienie rozwoju osobowego;
  • interwencja kryzysowa – wsparcie osoby w kryzysie w celu uzyskania przez nią samodzielnej zdolności rozwiązania go, pomoc w przypadku ograniczenia lub wyczerpania własnych możliwości, mająca na celu także złagodzenie cierpienia, odzyskanie sił i przejęcie kontroli nad własnym życiem;
  • indywidualne treningi relaksacji, odreagowania emocjonalnego – w formie technik słownych, mają na celu obniżenie napięcia emocjonalnego i powrót do równowagi emocjonalnej. Dodatkowo nabywanie pewnych umiejętności do samodzielnego radzenia sobie ze stresem;
  • trening umiejętności interpersonalnych – warsztaty z zakresu psychologii rozwiązywania konfliktu, negocjacji, skutecznego porozumiewania się z drugim człowiekiem;
  • terapia niskiej samooceny – indywidualna praca nad poziomem własnej wartości, odkrywanie mocnych stron;
  • trening motywacyjny – praca nad motywacją do działania i poprawą jakości życia;
  • praca z osobami przeżywającymi żałobę oraz osobami przewlekle chorymi.

Spotkania z psychologiem:

Wtorek – godziny popołudniowe (po wcześniejszym umówieniu)

Czwartek – g. 8:00 – 15:00 (po wcześniejszym umówieniu)

tel. 519 329 469;

(91) 829 99 44

e-mail: psycholog.karolinasawka@gmail.com

CENNIK

80zł –60 minut

Karolina Sawka – magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła szkolenia z zakresu pracy z osobami w żałobie oraz terapii niskiej samooceny. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w późnej dorosłości, bezdomnymi, terminalnie chorymi i ich rodzinami.

Podziel się